Centraler, ventilation och styrning

Lösningar för elcentraler, ventilation och motorstyrning

El & Kraft Oscar Matsson AB är din partner när det gäller installation, underhåll och optimering av elcentraler, ventilation och motorstyrningssystem. Vi förstår vikten av robusta och effektiva system som ligger till grund för säker och pålitlig drift i alla typer av anläggningar.

Elcentraler: Våra tjänster inkluderar design, installation och underhåll av elcentraler som spelar en avgörande roll i att kontrollera och skydda ditt elnät. Vi använder de senaste metoderna för att skapa anpassade lösningar som inte bara möter industriella standarder utan också dina specifika behov. Vår expertis garanterar att din elcentral kommer att fungera effektivt och säkert under många år.

Ventilation- och motorstyrning: Vi förstår vikten av effektiv ventilation och pålitlig motorstyrning för att säkerställa smidig drift och maximal energieffektivitet. Vi installerar nya och utför service av äldre ventilation- och motorstyrningssystem. Det kan innefatta bl.a. frekvensomriktare i nyare anläggningar, samt mjukstarter och 5-stegs transformatorer i äldre.